Bỏ ngang Đại Học để tham gia khóa đào tạo khép kín Businees One, liệu có đáng?

Bỏ ngang Đại Học để tham gia khóa đào tạo khép kín Businees One, liệu có đáng?

Đại học là con đường dẫn bạn đến thành công, nhưng liệu nó có phải là con đường nhanh và duy nhất. Xuất sắc thi đỗ vào trường Đại Học...

Chọn nghề, chọn trường: Tư duy mục tiêu
Chọn nghề, chọn trường: Tư duy mục tiêu

 

Nếu bạn seach “việc làm kinh doanh; bác sỹ; kỹ sư xây dựng…” trên google,...