Một ngày sống cùng học viên Business One

Một ngày sống cùng học viên Business One

Chúng tôi đã có một ngày được hòa cùng cuộc sống của các bạn học viên Business One. Quả thật...

Nhìn lại chặng đường Business One "đã bước" (P.1)
Nhìn lại chặng đường Business One "đã bước" (P.1)

Quãng đường Business One đang đi là đầy đủ những cung bậc của sự “ Hạnh Phúc”, “niềm tin” , và cả sự “tự...

Đại Học & Những nhận thức sai lầm của phụ huynh, học sinh.
Đại Học & Những nhận thức sai lầm của phụ huynh, học sinh.

Đã là nhận thức thì rất khó để thay đổi nhất là khi suy nghĩ đấy đã ăn sâu vào máu của mỗi người,...

Bỏ ngang Đại Học để tham gia khóa đào tạo khép kín Businees One, liệu có đáng?
Bỏ ngang Đại Học để tham gia khóa đào tạo khép kín Businees One, liệu có đáng?

Đại học là con đường dẫn bạn đến thành công, nhưng liệu nó có phải là con đường nhanh và duy nhất. Xuất sắc thi đỗ vào trường Đại Học...

Chọn nghề, chọn trường: Tư duy mục tiêu
Chọn nghề, chọn trường: Tư duy mục tiêu

 

Nếu bạn seach “việc làm kinh doanh; bác sỹ; kỹ sư xây dựng…” trên google,...